ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอิเล้กทรอนิกส์/ดิจิทัล (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2564  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

09 กันยายน 2564  7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กันยายน 2564  9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง