ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2564  6  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

09 กันยายน 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 กันยายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอิเล้กทรอนิกส์/ดิจิทัล (e-service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง