ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์และสัญญาณเครือข่ายไร้สายสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2564  4  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

07 กันยายน 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสิธีเฉพาะเจาะจง

09 กันยายน 2564  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง