ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2564  7  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

02 กันยายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และบำรุงดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 กันยายน 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสิธีเฉพาะเจาะจง