ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรม Adobe Photoshop CC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2564  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

02 กันยายน 2564  3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง printer และบำรุงดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กันยายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบแอพพลิเคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง