ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง printer และบำรุงดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2564  2  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

04 มิถุนายน 2564  4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สส. ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนพฤษภาคม 2564)

02 กันยายน 2564  2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรม Adobe Photoshop CC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง