เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 1 รายการ ศสท.) 04 ตุลาคม 2564  41  สำนักงานเลขานุการกรม

04 ตุลาคม 2564  33

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)

04 ตุลาคม 2564  34

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ 4-7 ตุลาคม 2564 โทรสอบถาม 0-2278-8400 ต่อ 5115 E-mail : deqpcenter@deqp.mail.go.th