ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (Network) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม

01 ตุลาคม 2564  16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำทางลาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04 ตุลาคม 2564  33

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)