ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม

30 กันยายน 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2564  9

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.119/2564) จ้างทำทางลาด ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง