ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม

07 กันยายน 2564  0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน

30 กันยายน 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง