ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องใช้สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564  3  สำนักงานเลขานุการกรม

08 มีนาคม 2564  0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีและเข้าเล่มรายงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น19,999.37บาท

10 กุมภาพันธ์ 2564  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถังควบคุมแรงดันน้ำประปาอาคารรัตนชาติโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น47,936บาท