ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องใช้สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564  6  สำนักงานเลขานุการกรม

29 กันยายน 2564  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.118/2564) จ้างทำกรอบรูป และป้ายชื่อผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 พฤษภาคม 2564  1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และถังดับเพลิงอาคารรัตนชาติโดยเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น53,318.10บาท