ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณพร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2564  4  สำนักงานเลขานุการกรม

28 กันยายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจ้างทำป้าย ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2564  6

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง สลก.117/2564) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง