ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2564  8  สำนักงานเลขานุการกรม

22 กันยายน 2564  13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 กันยายน 2564  5

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.42/2564) ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen test self-test kit) จำนวน 2,542 ชุด บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง