ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กันยายน 2564  12  สำนักงานเลขานุการกรม

21 กันยายน 2564  4

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ สลก.112/2564) จ้างซ่อมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และเตือนไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน บริษัท ไอที เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)