ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กันยายน 2564  9  สำนักงานเลขานุการกรม

20 กันยายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีคัดเลือก

20 กันยายน 2564  5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก