ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2564  5  สำนักงานเลขานุการกรม

20 กันยายน 2564  6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กันยายน 2564  4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ โดยวิธีคัดเลือก