ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยวิธีคัดเลือก 17 กันยายน 2564  7  สำนักงานเลขานุการกรม

17 กันยายน 2564  17

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ) โดยวิธีเฉพาะจง

20 กันยายน 2564  8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง