ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารภายใน

ข่าวสารโครงการ

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
หน่วยงาน
ระหว่างวันที่

ผลการค้นหา

การจัดเรียง

29 พฤศจิกายน 2564  24  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศบัญชีรายชื่อชุมชนและรายชื่อผู้มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหาคร

28 พฤศจิกายน 2564  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ระดมเร่งระบายน้ำค้างทุ่ง พร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำช่วยเหลือประชาชนพื้นที่น้ำท่วมขัง จ.สุพรรณบุรี

26 พฤศจิกายน 2564  6  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564

25 พฤศจิกายน 2564  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ นวัฒกรรมลดมลภาวะทางอากาศจากสิ่งของรอบตัวเรา

25 พฤศจิกายน 2564  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองผลประเมิน "วัด" ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

24 พฤศจิกายน 2564  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ What is Cop26 and why does it matter ? EP3

23 พฤศจิกายน 2564  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. อบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดธรรมมาภิบาลอย่างยั่งยืน

22 พฤศจิกายน 2564  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ลดโลกร้อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมโลก

20 พฤศจิกายน 2564  22  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประมวลภาพบรรยากาศ “COP26”

19 พฤศจิกายน 2564  18  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

19 พฤศจิกายน 2564  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง 2564"

18 พฤศจิกายน 2564  76  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พิธีมอบรางวัลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

18 พฤศจิกายน 2564  9  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (BCG Model)

18 พฤศจิกายน 2564  5  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ร่วมกับไปรษณีย์ไทย และเอสซีจี ส่งมอบหน้ากากอนามัยรวมใน "กล่อง BOX บุญ" ให้ ร.พ. ทั้วไทย

17 พฤศจิกายน 2564  9  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจที่ให้มากกว่าน้ำมัน

15 พฤศจิกายน 2564  10  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รักผิว แคร์ทะเล ต้องรู้จักเลือกใช้ครีมกันแดด

15 พฤศจิกายน 2564  49  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

15 พฤศจิกายน 2564  262  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2564 รอบ2

14 พฤศจิกายน 2564  19  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ตรวจอ่าวมาหยา สั่งปรับปรุงท่าเทียบเรือ เน้นการอนุรักษ์แนวปะการัง พร้อมรับ นทท. ต้นปีหน้า

12 พฤศจิกายน 2564  25  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Inversion ฝากั้นอากาศ เก็บกักมลภาวะ

11 พฤศจิกายน 2564  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รักษ์โลก

10 พฤศจิกายน 2564  77  กองส่งเสริมและเผยแพร่ What is Cop26 and why does it matter ? EP2

09 พฤศจิกายน 2564  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์ "ข่าว 3 มิติ" ประเด็นลดก๊าซเรือนกระจก ตามแผนกลยุทธ์ของไทยในระยะยาว

08 พฤศจิกายน 2564  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ผลกระทบของอุทกภัย ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

08 พฤศจิกายน 2564  31  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. ส่งมอบขยะรีไซเคิลโครงการเปลี่ยนขยะ เป็นบุญให้ไปรษณีย์ไทยเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด – 19

05 พฤศจิกายน 2564  12  กองส่งเสริมและเผยแพร่ Saudi Arabia ตั้งเป้าหมาย Nat Zero GHG Emissions ภายในปี 2060

04 พฤศจิกายน 2564  72  กองส่งเสริมและเผยแพร่ What is Cop26 and why does it matter ? EP1

03 พฤศจิกายน 2564  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เส้นทางสู่ Net Zero CO2 ของอินโดนิเซีย

02 พฤศจิกายน 2564  84  กองส่งเสริมและเผยแพร่ "พล.อ.ประยุทธ์" ให้คำมั่นที่ประชุม COP26 แก้โลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก

01 พฤศจิกายน 2564  36  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ไม่สะอาดอย่างที่คิด

31 ตุลาคม 2564  28  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564

28 ตุลาคม 2564  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เทคโนโลยีวัสดุปิดแผล จากธรรมชาติ

27 ตุลาคม 2564  55  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. แถลงกรอบท่าทีการเจรจาประชุมสมัชชาฯ ว่าด้วยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26)

27 ตุลาคม 2564  38  กองส่งเสริมและเผยแพร่ COP26 must urgently get specific in net-zero pathway ?

26 ตุลาคม 2564  11  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทำฟาร์มวัวอย่างไร ให้เป็นมิตรต่อโลก

23 ตุลาคม 2564  65  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทส. ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

21 ตุลาคม 2564  16  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ดาวทะเล ดวงดาวแห่งทะเลสีสันที่มีชีวิต

20 ตุลาคม 2564  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส. จัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน เยาวชนถ่ายทอดผลงานคลิปและสารคดีสั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หวังเป็นเครื่องมือกระตุ้นความตระหนักรู้

20 ตุลาคม 2564  37  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ดูแลบำรุงต้นรวงผึ้ง "เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

19 ตุลาคม 2564  24  กองส่งเสริมและเผยแพร่ The story of "Climate Chancellor" E2

19 ตุลาคม 2564  100  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2564

18 ตุลาคม 2564  23  กองส่งเสริมและเผยแพร่ การค้า-ขาย Carbon Credit ?

16 ตุลาคม 2564  51  กองส่งเสริมและเผยแพร่ รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง

15 ตุลาคม 2564  26  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ภูเขาไฟปะทุ คุณประโยชน์ที่แฝงอยู่ในหันตภัย

15 ตุลาคม 2564  71  สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการประชุมส่งเสริมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

14 ตุลาคม 2564  25  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทสม. คือใคร...?

12 ตุลาคม 2564  27  กองส่งเสริมและเผยแพร่ สส.จัดพิธีวางพวงมาลา "เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9"

12 ตุลาคม 2564  136  กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2564

11 ตุลาคม 2564  36  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ดอกไม้ไฟ ความสวยงามที่มาพร้อมมลพิษ

07 ตุลาคม 2564  105  กองส่งเสริมและเผยแพร่ เชิญชวน 1 คน 1 คำขวัญ ร่วมประกวดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

06 ตุลาคม 2564  61  กองส่งเสริมและเผยแพร่ ทำไมขวดพลาสติกสีถึง "รีไซเคิลได้ยาก"

04 ตุลาคม 2564  45  กองส่งเสริมและเผยแพร่ The Story of “Climate Chancellor”

04 ตุลาคม 2564  96  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม “ทส. ยกกำลัง X” ปี 2565 ปีแห่งการปรับตัวและการฟื้นฟู

01 ตุลาคม 2564  82  ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม ยินดีต้อนรับ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม