รวมข่าวสารน่าสนใจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

New

21 มกราคม 2565  8

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่มาร่วมกิจกรรมดาวน์โหลดและใช้งานใหม่ Green Digital Library App

New

20 มกราคม 2565  14

ทส. จัดประชุม TCAC ด้านนิทรรศและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2565

New

20 มกราคม 2565  16

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการติดต่อของโคโรนาไวรัสหรือไม่

New

18 มกราคม 2565  351

ประกาศรายชื่อโรงเรียนผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school) ระดับกลาง ประจำปี 2564

ข่าวสารโครงการ

ข่าวเด่น

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สืบค้นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คลิก

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารภายใน

New

18 มกราคม 2565  5

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม 2564

12 มกราคม 2565  26

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรพิมล วราทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "คนต้นแบบความดี" ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564

27 ธันวาคม 2564  55

สส. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้บัตรอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

17 ธันวาคม 2564  10

งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564

17 ธันวาคม 2564  22

สส. จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน

13 ธันวาคม 2564  17

ขอชื่นชมการทำความดี ของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บโทรศัพท์มือถือคืนเจ้าของ

ข่าวรับสมัครงาน

30 กันยายน 2564  103 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

17 กันยายน 2564  133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

13 กันยายน 2564  354 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

08 กรกฎาคม 2564  223 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

08 กรกฎาคม 2564  191 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

30 มิถุนายน 2564  194 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)