หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,527 จำนวน ทสม. ราย สสภ.

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. ราย สสภ.

สสภ. เขต จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
สสภ. เขต 0 กรุงเทพมหานคร 1,394 56 1,450
รวม 1,394 56 1,450
สสภ. เขต 1 เชียงราย 269 3,185 3,454
เชียงใหม่ 3,036 3,367 6,403
แม่ฮ่องสอน 200 1,813 2,013
ลำพูน 689 2,140 2,829
รวม 4,194 10,505 14,699
สสภ. เขต 2 น่าน 166 3,016 3,182
พะเยา 137 983 1,120
แพร่ 379 2,171 2,550
ลำปาง 229 5,717 5,946
รวม 911 11,887 12,798
สสภ. เขต 3 ตาก 69 3,835 3,904
พิษณุโลก 94 5,374 5,468
เพชรบูรณ์ 150 9,977 10,127
สุโขทัย 30 5,651 5,681
อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
รวม 392 26,983 27,375
สสภ. เขต 4 กำแพงเพชร 159 2,875 3,034
นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
พิจิตร 412 1,557 1,969
อุทัยธานี 148 1,727 1,875
รวม 922 7,686 8,608
สสภ. เขต 5 ชัยนาท 105 2,913 3,018
นครปฐม 141 1,571 1,712
สมุทรสาคร 305 419 724
สุพรรณบุรี 182 1,336 1,518
รวม 733 6,239 6,972
สสภ. เขต 6 นนทบุรี 159 1,979 2,138
ปทุมธานี 84 1,924 2,008
พระนครศรีอยุธยา 289 7,394 7,683
สิงห์บุรี 39 855 894
อ่างทอง 41 719 760
รวม 612 12,871 13,483
สสภ. เขต 7 นครนายก 74 740 814
ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
ลพบุรี 52 1,725 1,777
สระแก้ว 122 3,534 3,656
สระบุรี 79 1,034 1,113
รวม 563 8,084 8,647
สสภ. เขต 8 กาญจนบุรี 100 3,801 3,901
ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,626 1,749
เพชรบุรี 66 1,289 1,355
ราชบุรี 92 975 1,067
สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
รวม 417 9,571 9,988
สสภ. เขต 9 นครพนม 34 1,725 1,759
บึงกาฬ 109 3,314 3,423
เลย 49 2,889 2,938
สกลนคร 337 4,969 5,306
หนองคาย 73 4,356 4,429
อุดรธานี 224 3,523 3,747
รวม 826 20,776 21,602
สสภ. เขต 10 กาฬสินธุ์ 52 5,007 5,059
ขอนแก่น 97 4,786 4,883
มหาสารคาม 34 1,579 1,613
ร้อยเอ็ด 49 5,061 5,110
หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
รวม 259 18,130 18,389
สสภ. เขต 11 ชัยภูมิ 81 3,090 3,171
นครราชสีมา 296 2,876 3,172
บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
สุรินทร์ 55 5,014 5,069
รวม 910 16,398 17,308
สสภ. เขต 12 มุกดาหาร 34 1,619 1,653
ยโสธร 35 2,598 2,633
ศรีสะเกษ 54 5,809 5,863
อำนาจเจริญ 19 3,459 3,478
อุบลราชธานี 60 10,004 10,064
รวม 202 23,489 23,691
สสภ. เขต 13 จันทบุรี 90 1,599 1,689
ฉะเชิงเทรา 189 1,738 1,927
ชลบุรี 139 1,643 1,782
ตราด 53 1,464 1,517
ระยอง 74 3,775 3,849
สมุทรปราการ 137 9,034 9,171
รวม 682 19,253 19,935
สสภ. เขต 14 ชุมพร 72 1,068 1,140
นครศรีธรรมราช 120 3,302 3,422
พัทลุง 75 1,234 1,309
สุราษฎร์ธานี 185 680 865
รวม 452 6,284 6,736
สสภ. เขต 15 กระบี่ 60 908 968
ตรัง 293 1,467 1,760
พังงา 43 1,219 1,262
ภูเก็ต 135 603 738
ระนอง 48 1,674 1,722
รวม 579 5,871 6,450
สสภ. เขต 16 นราธิวาส 46 1,501 1,547
ปัตตานี 72 1,151 1,223
ยะลา 48 1,360 1,408
สงขลา 120 2,111 2,231
สตูล 164 2,829 2,993
รวม 450 8,952 9,402