หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,921 จำนวน ทสม. ราย สสภ.

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. ราย สสภ.

สสภ. เขต จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
สสภ. เขต 0 กรุงเทพมหานคร 1,439 56 1,495
รวม 1,439 56 1,495
สสภ. เขต 1 เชียงราย 269 3,185 3,454
เชียงใหม่ 3,089 3,367 6,456
แม่ฮ่องสอน 204 1,823 2,027
ลำพูน 688 2,210 2,898
รวม 4,250 10,585 14,835
สสภ. เขต 2 น่าน 166 3,188 3,354
พะเยา 137 987 1,124
แพร่ 379 2,509 2,888
ลำปาง 229 5,721 5,950
รวม 911 12,405 13,316
สสภ. เขต 3 ตาก 70 3,835 3,905
พิษณุโลก 94 5,374 5,468
เพชรบูรณ์ 150 10,225 10,375
สุโขทัย 30 5,651 5,681
อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
รวม 393 27,231 27,624
สสภ. เขต 4 กำแพงเพชร 159 3,042 3,201
นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
พิจิตร 413 1,557 1,970
อุทัยธานี 152 1,730 1,882
รวม 927 7,856 8,783
สสภ. เขต 5 ชัยนาท 105 2,913 3,018
นครปฐม 135 1,659 1,794
สมุทรสาคร 305 419 724
สุพรรณบุรี 183 1,334 1,517
รวม 728 6,325 7,053
สสภ. เขต 6 นนทบุรี 159 1,991 2,150
ปทุมธานี 85 1,953 2,038
พระนครศรีอยุธยา 293 7,410 7,703
สิงห์บุรี 39 893 932
อ่างทอง 42 727 769
รวม 618 12,974 13,592
สสภ. เขต 7 นครนายก 74 740 814
ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
ลพบุรี 53 1,725 1,778
สระแก้ว 122 3,615 3,737
สระบุรี 79 1,035 1,114
รวม 564 8,166 8,730
สสภ. เขต 8 กาญจนบุรี 100 3,872 3,972
ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,700 1,823
เพชรบุรี 71 1,290 1,361
ราชบุรี 92 975 1,067
สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
รวม 422 9,717 10,139
สสภ. เขต 9 นครพนม 34 1,725 1,759
บึงกาฬ 109 3,341 3,450
เลย 49 2,894 2,943
สกลนคร 337 4,992 5,329
หนองคาย 73 4,359 4,432
อุดรธานี 225 3,640 3,865
รวม 827 20,951 21,778
สสภ. เขต 10 กาฬสินธุ์ 52 5,103 5,155
ขอนแก่น 97 4,786 4,883
มหาสารคาม 34 1,579 1,613
ร้อยเอ็ด 48 5,423 5,471
หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
รวม 258 18,588 18,846
สสภ. เขต 11 ชัยภูมิ 81 3,237 3,318
นครราชสีมา 296 2,921 3,217
บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
สุรินทร์ 55 5,028 5,083
รวม 910 16,604 17,514
สสภ. เขต 12 มุกดาหาร 34 1,680 1,714
ยโสธร 35 2,599 2,634
ศรีสะเกษ 54 5,823 5,877
อำนาจเจริญ 19 3,460 3,479
อุบลราชธานี 61 10,008 10,069
รวม 203 23,570 23,773
สสภ. เขต 13 จันทบุรี 89 1,641 1,730
ฉะเชิงเทรา 189 1,761 1,950
ชลบุรี 140 1,680 1,820
ตราด 53 1,464 1,517
ระยอง 74 3,789 3,863
สมุทรปราการ 138 9,044 9,182
รวม 683 19,379 20,062
สสภ. เขต 14 ชุมพร 72 1,077 1,149
นครศรีธรรมราช 121 3,308 3,429
พัทลุง 76 1,266 1,342
สุราษฎร์ธานี 185 680 865
รวม 454 6,331 6,785
สสภ. เขต 15 กระบี่ 61 918 979
ตรัง 293 1,467 1,760
พังงา 43 1,219 1,262
ภูเก็ต 135 624 759
ระนอง 46 1,719 1,765
รวม 578 5,947 6,525
สสภ. เขต 16 นราธิวาส 46 1,681 1,727
ปัตตานี 72 1,151 1,223
ยะลา 48 1,360 1,408
สงขลา 120 2,111 2,231
สตูล 169 2,948 3,117
รวม 455 9,251 9,706