หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,204 จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ภาค จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 1,439 56 1,495
กำแพงเพชร 159 3,042 3,201
ชัยนาท 105 2,913 3,018
นครนายก 74 740 814
นครปฐม 135 1,659 1,794
นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
นนทบุรี 159 1,991 2,150
ปทุมธานี 85 1,953 2,038
พระนครศรีอยุธยา 293 7,410 7,703
พิจิตร 413 1,557 1,970
พิษณุโลก 94 5,374 5,468
เพชรบูรณ์ 150 10,225 10,375
ลพบุรี 53 1,725 1,778
สมุทรปราการ 138 9,044 9,182
สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
สมุทรสาคร 305 419 724
สระบุรี 79 1,035 1,114
สิงห์บุรี 39 893 932
สุโขทัย 30 5,651 5,681
สุพรรณบุรี 183 1,334 1,517
อ่างทอง 42 727 769
อุทัยธานี 152 1,730 1,882
รวม 4,366 62,885 67,251
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 100 3,872 3,972
ตาก 70 3,835 3,905
ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,700 1,823
เพชรบุรี 71 1,290 1,361
ราชบุรี 92 975 1,067
รวม 456 11,672 12,128
ภาคตะวันออก จันทบุรี 89 1,641 1,730
ฉะเชิงเทรา 189 1,761 1,950
ชลบุรี 140 1,680 1,820
ตราด 53 1,464 1,517
ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
ระยอง 74 3,789 3,863
สระแก้ว 122 3,615 3,737
รวม 903 15,001 15,904
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 52 5,103 5,155
ขอนแก่น 97 4,786 4,883
ชัยภูมิ 81 3,237 3,318
นครพนม 34 1,725 1,759
นครราชสีมา 296 2,921 3,217
บึงกาฬ 109 3,341 3,450
บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
มหาสารคาม 34 1,579 1,613
มุกดาหาร 34 1,680 1,714
ยโสธร 35 2,599 2,634
ร้อยเอ็ด 48 5,423 5,471
เลย 49 2,894 2,943
ศรีสะเกษ 54 5,823 5,877
สกลนคร 337 4,992 5,329
สุรินทร์ 55 5,028 5,083
หนองคาย 73 4,359 4,432
หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
อำนาจเจริญ 19 3,460 3,479
อุดรธานี 225 3,640 3,865
อุบลราชธานี 61 10,008 10,069
รวม 2,198 79,713 81,911
ภาคใต้ กระบี่ 61 918 979
ชุมพร 72 1,077 1,149
ตรัง 293 1,467 1,760
นครศรีธรรมราช 121 3,308 3,429
นราธิวาส 46 1,681 1,727
ปัตตานี 72 1,151 1,223
พังงา 43 1,219 1,262
พัทลุง 76 1,266 1,342
ภูเก็ต 135 624 759
ยะลา 48 1,360 1,408
ระนอง 46 1,719 1,765
สงขลา 120 2,111 2,231
สตูล 169 2,948 3,117
สุราษฎร์ธานี 185 680 865
รวม 1,487 21,529 23,016
ภาคเหนือ เชียงราย 269 3,185 3,454
เชียงใหม่ 3,089 3,367 6,456
น่าน 166 3,188 3,354
พะเยา 137 987 1,124
แพร่ 379 2,509 2,888
แม่ฮ่องสอน 204 1,823 2,027
ลำปาง 229 5,721 5,950
ลำพูน 688 2,210 2,898
อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
รวม 5,210 25,136 30,346
รวมทั้งหมด 14,620 215,936 230,556