หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,936 จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. รายภูมิภาค

ภาค จังหวัด จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค จำนวนรวม
ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 1,394 56 1,450
กำแพงเพชร 159 2,875 3,034
ชัยนาท 105 2,913 3,018
นครนายก 74 740 814
นครปฐม 141 1,571 1,712
นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
นนทบุรี 159 1,979 2,138
ปทุมธานี 84 1,924 2,008
พระนครศรีอยุธยา 289 7,394 7,683
พิจิตร 412 1,557 1,969
พิษณุโลก 94 5,374 5,468
เพชรบูรณ์ 150 9,977 10,127
ลพบุรี 52 1,725 1,777
สมุทรปราการ 137 9,034 9,171
สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
สมุทรสาคร 305 419 724
สระบุรี 79 1,034 1,113
สิงห์บุรี 39 855 894
สุโขทัย 30 5,651 5,681
สุพรรณบุรี 182 1,336 1,518
อ่างทอง 41 719 760
อุทัยธานี 148 1,727 1,875
รวม 4,313 62,267 66,580
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 100 3,801 3,901
ตาก 69 3,835 3,904
ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,626 1,749
เพชรบุรี 66 1,289 1,355
ราชบุรี 92 975 1,067
รวม 450 11,526 11,976
ภาคตะวันออก จันทบุรี 90 1,599 1,689
ฉะเชิงเทรา 189 1,738 1,927
ชลบุรี 139 1,643 1,782
ตราด 53 1,464 1,517
ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
ระยอง 74 3,775 3,849
สระแก้ว 122 3,534 3,656
รวม 903 14,804 15,707
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 52 5,007 5,059
ขอนแก่น 97 4,786 4,883
ชัยภูมิ 81 3,090 3,171
นครพนม 34 1,725 1,759
นครราชสีมา 296 2,876 3,172
บึงกาฬ 109 3,314 3,423
บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
มหาสารคาม 34 1,579 1,613
มุกดาหาร 34 1,619 1,653
ยโสธร 35 2,598 2,633
ร้อยเอ็ด 49 5,061 5,110
เลย 49 2,889 2,938
ศรีสะเกษ 54 5,809 5,863
สกลนคร 337 4,969 5,306
สุรินทร์ 55 5,014 5,069
หนองคาย 73 4,356 4,429
หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
อำนาจเจริญ 19 3,459 3,478
อุดรธานี 224 3,523 3,747
อุบลราชธานี 60 10,004 10,064
รวม 2,197 78,793 80,990
ภาคใต้ กระบี่ 60 908 968
ชุมพร 72 1,068 1,140
ตรัง 293 1,467 1,760
นครศรีธรรมราช 120 3,302 3,422
นราธิวาส 46 1,501 1,547
ปัตตานี 72 1,151 1,223
พังงา 43 1,219 1,262
พัทลุง 75 1,234 1,309
ภูเก็ต 135 603 738
ยะลา 48 1,360 1,408
ระนอง 48 1,674 1,722
สงขลา 120 2,111 2,231
สตูล 164 2,829 2,993
สุราษฎร์ธานี 185 680 865
รวม 1,481 21,107 22,588
ภาคเหนือ เชียงราย 269 3,185 3,454
เชียงใหม่ 3,036 3,367 6,403
น่าน 166 3,016 3,182
พะเยา 137 983 1,120
แพร่ 379 2,171 2,550
แม่ฮ่องสอน 200 1,813 2,013
ลำปาง 229 5,717 5,946
ลำพูน 689 2,140 2,829
อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
รวม 5,154 24,538 29,692
รวมทั้งหมด 14,498 213,035 227,533