หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 9,776 จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,394 56 1,450
2 กระบี่ 60 908 968
3 กาญจนบุรี 100 3,801 3,901
4 กาฬสินธุ์ 52 5,007 5,059
5 กำแพงเพชร 159 2,875 3,034
6 ขอนแก่น 97 4,786 4,883
7 จันทบุรี 90 1,599 1,689
8 ฉะเชิงเทรา 189 1,738 1,927
9 ชลบุรี 139 1,643 1,782
10 ชัยนาท 105 2,913 3,018
11 ชัยภูมิ 81 3,090 3,171
12 ชุมพร 72 1,068 1,140
13 เชียงราย 269 3,185 3,454
14 เชียงใหม่ 3,036 3,367 6,403
15 ตรัง 293 1,467 1,760
16 ตราด 53 1,464 1,517
17 ตาก 69 3,835 3,904
18 นครนายก 74 740 814
19 นครปฐม 141 1,571 1,712
20 นครพนม 34 1,725 1,759
21 นครราชสีมา 296 2,876 3,172
22 นครศรีธรรมราช 120 3,302 3,422
23 นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
24 นนทบุรี 159 1,979 2,138
25 นราธิวาส 46 1,501 1,547
26 น่าน 166 3,016 3,182
27 บึงกาฬ 109 3,314 3,423
28 บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
29 ปทุมธานี 84 1,924 2,008
30 ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,626 1,749
31 ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
32 ปัตตานี 72 1,151 1,223
33 พระนครศรีอยุธยา 289 7,394 7,683
34 พะเยา 137 983 1,120
35 พังงา 43 1,219 1,262
36 พัทลุง 75 1,234 1,309
37 พิจิตร 412 1,557 1,969
38 พิษณุโลก 94 5,374 5,468
39 เพชรบุรี 66 1,289 1,355
40 เพชรบูรณ์ 150 9,977 10,127
41 แพร่ 379 2,171 2,550
42 ภูเก็ต 135 603 738
43 มหาสารคาม 34 1,579 1,613
44 มุกดาหาร 34 1,619 1,653
45 แม่ฮ่องสอน 200 1,813 2,013
46 ยโสธร 35 2,598 2,633
47 ยะลา 48 1,360 1,408
48 ร้อยเอ็ด 49 5,061 5,110
49 ระนอง 48 1,674 1,722
50 ระยอง 74 3,775 3,849
51 ราชบุรี 92 975 1,067
52 ลพบุรี 52 1,725 1,777
53 ลำปาง 229 5,717 5,946
54 ลำพูน 689 2,140 2,829
55 เลย 49 2,889 2,938
56 ศรีสะเกษ 54 5,809 5,863
57 สกลนคร 337 4,969 5,306
58 สงขลา 120 2,111 2,231
59 สตูล 164 2,829 2,993
60 สมุทรปราการ 137 9,034 9,171
61 สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
62 สมุทรสาคร 305 419 724
63 สระแก้ว 122 3,534 3,656
64 สระบุรี 79 1,034 1,113
65 สิงห์บุรี 39 855 894
66 สุโขทัย 30 5,651 5,681
67 สุพรรณบุรี 182 1,336 1,518
68 สุราษฎร์ธานี 185 680 865
69 สุรินทร์ 55 5,014 5,069
70 หนองคาย 73 4,356 4,429
71 หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
72 อ่างทอง 41 719 760
73 อำนาจเจริญ 19 3,459 3,478
74 อุดรธานี 224 3,523 3,747
75 อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
76 อุทัยธานี 148 1,727 1,875
77 อุบลราชธานี 60 10,004 10,064
รวมทั้งสิ้น 14,498 213,035 227,533