หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 10,428 จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,439 56 1,495
2 กระบี่ 61 918 979
3 กาญจนบุรี 100 3,872 3,972
4 กาฬสินธุ์ 52 5,103 5,155
5 กำแพงเพชร 159 3,042 3,201
6 ขอนแก่น 97 4,786 4,883
7 จันทบุรี 89 1,641 1,730
8 ฉะเชิงเทรา 189 1,761 1,950
9 ชลบุรี 140 1,680 1,820
10 ชัยนาท 105 2,913 3,018
11 ชัยภูมิ 81 3,237 3,318
12 ชุมพร 72 1,077 1,149
13 เชียงราย 269 3,185 3,454
14 เชียงใหม่ 3,089 3,367 6,456
15 ตรัง 293 1,467 1,760
16 ตราด 53 1,464 1,517
17 ตาก 70 3,835 3,905
18 นครนายก 74 740 814
19 นครปฐม 135 1,659 1,794
20 นครพนม 34 1,725 1,759
21 นครราชสีมา 296 2,921 3,217
22 นครศรีธรรมราช 121 3,308 3,429
23 นครสวรรค์ 203 1,527 1,730
24 นนทบุรี 159 1,991 2,150
25 นราธิวาส 46 1,681 1,727
26 น่าน 166 3,188 3,354
27 บึงกาฬ 109 3,341 3,450
28 บุรีรัมย์ 478 5,418 5,896
29 ปทุมธานี 85 1,953 2,038
30 ประจวบคีรีขันธ์ 123 1,700 1,823
31 ปราจีนบุรี 236 1,051 1,287
32 ปัตตานี 72 1,151 1,223
33 พระนครศรีอยุธยา 293 7,410 7,703
34 พะเยา 137 987 1,124
35 พังงา 43 1,219 1,262
36 พัทลุง 76 1,266 1,342
37 พิจิตร 413 1,557 1,970
38 พิษณุโลก 94 5,374 5,468
39 เพชรบุรี 71 1,290 1,361
40 เพชรบูรณ์ 150 10,225 10,375
41 แพร่ 379 2,509 2,888
42 ภูเก็ต 135 624 759
43 มหาสารคาม 34 1,579 1,613
44 มุกดาหาร 34 1,680 1,714
45 แม่ฮ่องสอน 204 1,823 2,027
46 ยโสธร 35 2,599 2,634
47 ยะลา 48 1,360 1,408
48 ร้อยเอ็ด 48 5,423 5,471
49 ระนอง 46 1,719 1,765
50 ระยอง 74 3,789 3,863
51 ราชบุรี 92 975 1,067
52 ลพบุรี 53 1,725 1,778
53 ลำปาง 229 5,721 5,950
54 ลำพูน 688 2,210 2,898
55 เลย 49 2,894 2,943
56 ศรีสะเกษ 54 5,823 5,877
57 สกลนคร 337 4,992 5,329
58 สงขลา 120 2,111 2,231
59 สตูล 169 2,948 3,117
60 สมุทรปราการ 138 9,044 9,182
61 สมุทรสงคราม 36 1,880 1,916
62 สมุทรสาคร 305 419 724
63 สระแก้ว 122 3,615 3,737
64 สระบุรี 79 1,035 1,114
65 สิงห์บุรี 39 893 932
66 สุโขทัย 30 5,651 5,681
67 สุพรรณบุรี 183 1,334 1,517
68 สุราษฎร์ธานี 185 680 865
69 สุรินทร์ 55 5,028 5,083
70 หนองคาย 73 4,359 4,432
71 หนองบัวลำภู 27 1,697 1,724
72 อ่างทอง 42 727 769
73 อำนาจเจริญ 19 3,460 3,479
74 อุดรธานี 225 3,640 3,865
75 อุตรดิตถ์ 49 2,146 2,195
76 อุทัยธานี 152 1,730 1,882
77 อุบลราชธานี 61 10,008 10,069
รวมทั้งสิ้น 14,620 215,936 230,556