หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,597 จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.

รายงานจำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี ๒๕๖๒)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก ทสม.
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
1 กระบี่ 17 45 0 0
2 กรุงเทพมหานคร 45 191 87 0
3 กาญจนบุรี 97 85 69 0
4 กาฬสินธุ์ 154 301 1 0
5 กำแพงเพชร 6 1 3 0
6 ขอนแก่น 10 174 101 0
7 จันทบุรี 0 28 0 0
8 ฉะเชิงเทรา 0 87 112 0
9 ชลบุรี 4 7 86 0
10 ชัยนาท 55 16 0 0
11 ชัยภูมิ 31 226 9 0
12 ชุมพร 11 3 66 0
13 เชียงราย 180 40 0 0
14 เชียงใหม่ 1 1 1 0
15 ตรัง 65 171 5 0
16 ตราด 0 15 1 0
17 ตาก 138 3 0 0
18 นครนายก 1 1 0 0
19 นครปฐม 51 54 18 0
20 นครพนม 79 19 85 0
21 นครราชสีมา 33 155 238 0
22 นครศรีธรรมราช 73 32 29 0
23 นครสวรรค์ 0 1 1 0
24 นนทบุรี 50 59 2 0
25 นราธิวาส 70 95 72 0
26 น่าน 1 114 1 0
27 บึงกาฬ 0 97 28 0
28 บุรีรัมย์ 101 1 4 0
29 ปทุมธานี 33 174 148 0
30 ประจวบคีรีขันธ์ 2 5 51 0
31 ปราจีนบุรี 0 21 0 0
32 ปัตตานี 3 47 47 0
33 พระนครศรีอยุธยา 11 44 12 0
34 พะเยา 22 2 8 0
35 พังงา 1 4 0 0
36 พัทลุง 35 126 207 0
37 พิษณุโลก 64 79 0 0
38 เพชรบุรี 27 27 1 0
39 เพชรบูรณ์ 0 19 107 0
40 แพร่ 111 11 83 0
41 ภูเก็ต 6 75 0 0
42 มหาสารคาม 0 44 100 0
43 มุกดาหาร 12 0 0 0
44 แม่ฮ่องสอน 59 0 0 0
45 ยโสธร 0 55 2 0
46 ยะลา 5 16 30 0
47 ร้อยเอ็ด 854 218 143 0
48 ระนอง 76 97 34 0
49 ระยอง 6 26 47 0
50 ราชบุรี 2 18 1 0
51 ลพบุรี 49 5 0 0
52 ลำปาง 151 27 0 0
53 ลำพูน 79 105 25 0
54 เลย 1 24 2 0
55 ศรีสะเกษ 447 54 52 0
56 สกลนคร 1 267 151 0
57 สงขลา 2 131 1 0
58 สตูล 60 160 65 0
59 สมุทรปราการ 77 149 73 0
60 สมุทรสงคราม 0 78 0 0
61 สมุทรสาคร 48 41 1 0
62 สระแก้ว 41 68 1 0
63 สระบุรี 0 1 0 0
64 สิงห์บุรี 9 30 80 0
65 สุโขทัย 79 1 2 0
66 สุพรรณบุรี 22 0 74 0
67 สุราษฎร์ธานี 32 133 0 0
68 สุรินทร์ 167 61 11 0
69 หนองคาย 0 287 1 0
70 หนองบัวลำภู 0 20 0 0
71 อ่างทอง 13 9 21 0
72 อำนาจเจริญ 96 197 0 0
73 อุดรธานี 387 137 20 0
74 อุตรดิตถ์ 39 54 0 0
75 อุทัยธานี 208 5 6 0
76 อุบลราชธานี 107 109 2 0
รวม 4,717 5,283 2,628 0