หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,737 จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.

รายงานจำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี ๒๕๖๒)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก ทสม.
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
1 กระบี่ 17 45 0 0
2 กรุงเทพมหานคร 45 190 129 3
3 กาญจนบุรี 97 85 139 1
4 กาฬสินธุ์ 154 301 93 0
5 กำแพงเพชร 6 1 148 0
6 ขอนแก่น 10 174 101 0
7 จันทบุรี 0 28 39 0
8 ฉะเชิงเทรา 0 87 136 0
9 ชลบุรี 4 7 122 6
10 ชัยนาท 55 16 0 0
11 ชัยภูมิ 31 226 178 17
12 ชุมพร 11 3 76 0
13 เชียงราย 180 40 1 0
14 เชียงใหม่ 1 1 54 0
15 ตรัง 65 171 5 0
16 ตราด 0 15 1 0
17 ตาก 138 3 1 0
18 นครนายก 1 1 0 0
19 นครปฐม 51 54 133 2
20 นครพนม 79 19 85 0
21 นครราชสีมา 33 155 280 3
22 นครศรีธรรมราช 73 32 147 0
23 นครสวรรค์ 0 1 1 0
24 นนทบุรี 50 59 11 4
25 นราธิวาส 70 95 252 0
26 น่าน 1 129 3 0
27 บึงกาฬ 0 97 55 0
28 บุรีรัมย์ 101 1 4 0
29 ปทุมธานี 33 174 177 0
30 ประจวบคีรีขันธ์ 2 5 140 1
31 ปราจีนบุรี 0 21 0 0
32 ปัตตานี 3 47 48 0
33 พระนครศรีอยุธยา 11 42 14 0
34 พะเยา 21 2 8 0
35 พังงา 1 4 0 0
36 พัทลุง 35 126 240 0
37 พิจิตร 0 0 1 0
38 พิษณุโลก 64 79 0 0
39 เพชรบุรี 27 27 2 0
40 เพชรบูรณ์ 0 19 129 232
41 แพร่ 111 11 422 0
42 ภูเก็ต 6 75 21 0
43 มหาสารคาม 0 44 100 0
44 มุกดาหาร 12 0 0 0
45 แม่ฮ่องสอน 59 0 14 0
46 ยโสธร 0 55 2 0
47 ยะลา 5 16 30 0
48 ร้อยเอ็ด 851 218 569 0
49 ระนอง 76 97 53 27
50 ระยอง 6 26 60 1
51 ราชบุรี 2 18 1 0
52 ลพบุรี 49 5 1 0
53 ลำปาง 151 27 0 0
54 ลำพูน 79 103 132 0
55 เลย 1 24 4 0
56 ศรีสะเกษ 447 54 67 0
57 สกลนคร 1 267 176 0
58 สงขลา 2 131 1 0
59 สตูล 58 158 226 11
60 สมุทรปราการ 77 149 78 0
61 สมุทรสงคราม 0 78 0 0
62 สมุทรสาคร 48 41 1 0
63 สระแก้ว 41 68 69 0
64 สระบุรี 0 1 0 0
65 สิงห์บุรี 9 30 121 0
66 สุโขทัย 79 1 3 0
67 สุพรรณบุรี 22 0 76 0
68 สุราษฎร์ธานี 32 133 0 1
69 สุรินทร์ 167 61 25 0
70 หนองคาย 0 287 4 0
71 หนองบัวลำภู 0 130 0 0
72 อ่างทอง 13 9 32 0
73 อำนาจเจริญ 96 197 1 0
74 อุดรธานี 387 136 153 0
75 อุตรดิตถ์ 39 54 0 0
76 อุทัยธานี 208 5 9 0
77 อุบลราชธานี 107 109 6 0
รวม 4,711 5,400 5,410 309