หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> กิจกรรม ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 652 กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ทสม. - กิจกรรมล่าสุด

ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
ระบบ :
วันที่จัด : 22 กรกฎาคม 2562
จังหวัด : ชัยภูมิ
PRINT คำสำคัญ :
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ นำโดยส่วนสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ณ ตลาดนัดบ้านเดื่อพัฒนา โดยมี นายบรรยงค์ ศิลรักษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธาน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวนประมาณ ๔๐ คน โดยมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสดทราบถึงปัญหา ที่มา และภัยของขยะพลาสติกและโฟม พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม โดยใช้ตะกร้า ถุงผ้าแทน