หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 388,064 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 10 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
QR COde
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 12 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 280 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 29/1/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 30/1/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : โรงแรม ที เค พาเลซ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 3/1/2563
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ : 1.ผู้อบรมเบิกค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักจากต้นสังกัด กองพัฒนาฯ จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการฝึกอบรม เท่านั้น 2.สงวนสิทธิ์รับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจำนวน 10 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :