หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 391,928 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม. จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
QR COde
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 22 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 45 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 14/1/2563
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 17/1/2563
สถานที่จัดฝึกอบรม : จังหวัดเพชรบุรี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : -
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 29/11/2562
ค่าที่พัก : -
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง :
แผนที่ :
หมายเหตุ : 1.ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :