หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 388,058 รายละเอียดหลักสูตร

ระบบงานสัมมนา/ ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม - รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น)
QR COde
รายละเอียดการอบรม :
โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทหลักสูตร : อบรม
จำนวน ชม. รวม : 16 ชม.
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : จำนวน 40 คน
วันที่เริ่มฝึกอบรม : 18/12/2562
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม : 20/12/2562
สถานที่จัดฝึกอบรม : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม : -
วันสุดท้ายของการชำระเงิน : 29/11/2562
วันหมดเขตปิดรับสมัคร : 13/11/2562
ค่าที่พัก : 700.00 บาท
รายละเอียดการเดินทาง รถรับส่ง : วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จะมีรถรอรับที่เมเจอร์รังสิต เวลา 07.30 - 08.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จะมีรถไปส่งที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
แผนที่ :
หมายเหตุ : 1.ขอสงวนสิทธิ์รับ ทสม.จำนวน 4 คนแรกที่สมัครออนไลน์เท่านั้น
ตารางหลักสูตรการฝึกอบรม :