ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ทส.จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233394 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233394 Mon, 18 Feb 2019 16:43:25 GMT ทส.จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ”
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กำลังเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบโดยตรงและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ยังขาดข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ และผลกระทบจากหมอกควัน โดยเฉพาะ PM 2.5 ตลอดจนการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างถูกวิธี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดเสวนาวิชากา... ]]>
สส.ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC lntegrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233393 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233393 Mon, 18 Feb 2019 16:23:44 GMT
]]>
เอกสารประกอบงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233391 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233391 Mon, 18 Feb 2019 13:38:39 GMT ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ 31/2562 ลงวันที่ 15 ก.พ. 2562 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 08.30-16.30 สามารถดูรายละเอียด www.deqp.go.th, e-mail : deqpcenter@deqp..mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233390 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233390 Fri, 15 Feb 2019 15:23:57 GMT ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เรื่อง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233389 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233389 Fri, 15 Feb 2019 15:13:56 GMT
<div style="text-align: center;"><strong><strong>ประชาสัมพันธ์สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต เรื่อง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย<br /><br />สามารถรับชมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้<br /></strong></strong> <ul> <li style="text-align: left;"><strong>หลักสูตรต้านทุจริต...ปลุกจิตสำนึกต้านโกง&nbsp; &nbsp;<a href="../../environmental-media-system/electronics-detail/?id=100934" target="_blank">คลิก</a></strong></li> <li style="text-align: left;"><strong>เกมโกงสังเวียนทุจริต&nbsp;&nbsp;<a href="../..... ]]>
ประชาสัมพันธ์สปอตและสารคดีวิทยุเพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2562 ชุด ประชารัฐเดินหน้า สู้ไฟป่าอย่างยั่งยืน (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233385 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233385 Fri, 15 Feb 2019 10:43:26 GMT
<div style="text-align: center;"><strong>ประชาสัมพันธ์สปอตและสารคดีวิทยุเพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2562 ชุด ประชารัฐเดินหน้า สู้ไฟป่าอย่างยั่งยืน<br /><br /><a href="../../environmental-media-system/electronics-detail/?id=100933">&gt;&gt; คลิกเพื่อรับชมและรับฟังสื่อได้ที่นี่ &lt;&lt;</a><br /></strong></div> ]]>
สส. จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ลูกเสือ Geopark ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233384 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233384 Thu, 14 Feb 2019 16:39:01 GMT สส. จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ลูกเสือ Geopark ประจำปีงบประมาณ 2562
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม&nbsp; เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการพัฒนากิจการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ตั้งแต่ ปี 2552 และพื้นที่จังหวัดสตูลได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโล... ]]>
ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63rd & 64th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233383 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233383 Thu, 14 Feb 2019 15:26:58 GMT
<div style="text-align: center;"><strong>ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม </strong><strong>IATSS Forum </strong><strong>รุ่นที่ </strong><strong>63</strong><strong><sup>rd</sup></strong><strong>&nbsp;&amp;</strong><strong>&nbsp;6</strong><strong>4</strong><strong><sup>th</sup></strong><strong>&nbsp;</strong><strong>เข้าฝึกอบรม ณ เมือง </strong><strong>Suzuka </strong><strong>ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา </strong><strong>44</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>วัน</strong><strong>&nbsp;<br /></strong>... ]]>
สส. จัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมนำสุข” ครั้งที่ 2 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233382 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233382 Thu, 14 Feb 2019 11:30:25 GMT
<p style="text-align: center;">&nbsp;<strong>&nbsp; &nbsp;กำหนดการ<br /></strong><strong>โครงการ &ldquo;ปฏิบัติธรรมนำสุข&rdquo;ครั้งที่ 2<br /></strong><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562<br /></strong><strong>ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3<br /></strong><strong>อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br /></strong><strong>***********************************<br /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>เวลา 08.00 &ndash; 08.30 น.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความให้ความรู้และสกู๊ปข่าวส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233381 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233381 Thu, 14 Feb 2019 10:03:01 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีให้ความรู้เรื่องการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อออนไลน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233380 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233380 Thu, 14 Feb 2019 10:01:20 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์และสกู๊ปข่าวเพื่อป้องกันและลดปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233379 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233379 Thu, 14 Feb 2019 09:59:28 GMT ร่างประกาศ TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) คร้ั้งที่ ๒ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 13-18 ก.พ. 62 ทางe-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 022788400 ต่อ 1296 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233378 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233378 Thu, 14 Feb 2019 09:53:39 GMT ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233377 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233377 Thu, 14 Feb 2019 08:51:27 GMT ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
<div style="text-align: center;"><strong>ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ &ldquo;แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย&rdquo; </strong><br /><strong>ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม&nbsp;<br /><br />ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ที่นี่&nbsp;&nbsp;<a href="../../training-system/course-detail/?id=20642">&gt;&gt;คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน&lt;&lt;</a></strong></div> ]]>
สส.ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233367 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233367 Mon, 11 Feb 2019 15:43:48 GMT สส.ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม&nbsp; พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป ... ]]>
ทส.จัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233366 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233366 Mon, 11 Feb 2019 15:41:48 GMT ทส.จัดงานพิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจโครงการ มหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2561
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อยอดโครงการมหิงสาสายสืบ โดยพัฒนาเป็นโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย เพื่อขยายฐานเป้าหมายของเยาวชนโครงการมหิงสาสายสืบลงสู่ระดับเด็กปฐมวัย คือกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 - 7 ปี และได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรมหิงสาสายสืบปฐมวัย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานตาม 4 ขั้นตอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ประกอบด้วย 1. ค้นหา 2. สำรวจ 3. อนุ... ]]>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233365 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233365 Mon, 11 Feb 2019 13:47:45 GMT เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233363 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233363 Mon, 11 Feb 2019 11:00:11 GMT
<div style="text-align: center;"><strong>เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม&nbsp; หลักสูตร การประยุกต์ใช้วิธีประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (LCA) </strong></div> <div style="text-align: center;">ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี</div> <div style="text-align: center;">รับสมัครวันนี้ - 20 มิถุนายน 2562 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมสมัครแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ได้ที่&nbsp;</div> <br /> <div sty... ]]>
ตารางราคากลางจ้างพํมนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233361 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233361 Mon, 11 Feb 2019 08:19:37 GMT ประกาศร่าง TOR จ้างพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 8-13 ก.พ.. 62 โทร. 022788400 ต่อ 1706 หรือ e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233360 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=233360 Mon, 11 Feb 2019 08:15:14 GMT