ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์" (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263970 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263970 Mon, 19 Aug 2019 14:20:14 GMT บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์"
บทความ "ประยุกต์ประเพณีดั้งเดิม จัดการขยะชุมชนเหลือศูนย์"<br /><br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;ถ้าไม่มี &ldquo;โค้ชชุมชน&rdquo; จากบ้านระเบิกขาม จ.บุรีรัมย์ ดีกรีชนะเลิศชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ประจำปี 2560 มาเป็น &ldquo;เทรนเนอร์&rdquo; ชุมชนหนองขาย่าง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนน้องใหม่ คงยังใช้วิธีการจัดการขยะแบบเดิมๆ ด้วยการเผาหน้าบ้าน แบบบ้านใครบ้านมัน และก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ก็จะถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศต่อไป<br /> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ชุมชนบ้า... ]]>
สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263969 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263969 Mon, 19 Aug 2019 11:50:04 GMT สส. จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมค่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูล ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 &ndash; 21 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนอีโคสคูล ให้สามารถดำเนินงานตามกรอบพันธกิจ 4 ด้าน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายแกนนำโรงเรียนอีโคสคูลที่มีความพร้อมเพื่อขยายผลการดำเนินงานในวงกว้างต่อไป&nbsp; โดยมีผู้บริหารส... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 199,020 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263968 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263968 Mon, 19 Aug 2019 09:59:55 GMT สส. เปิดเวที สะท้อนมุมมอง ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263967 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263967 Mon, 19 Aug 2019 05:11:50 GMT สส. เปิดเวที สะท้อนมุมมอง ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; วันนี้ (17 ส.ค. 62) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) &nbsp;</strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง &ldquo;ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม&rdquo; พร้อมปาฐกถาพิเศษ &ldquo;นโยบาย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน&rdquo;ภายใต้</strong><strong>หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล... ]]>
ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263966 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263966 Fri, 16 Aug 2019 16:45:10 GMT เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263965 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263965 Fri, 16 Aug 2019 16:27:39 GMT ตั้งแต่ วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2562
<div style="text-align: center;">เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ วันที่ 1 - 24 สิงหาคม 2562<br /><br /></div> <div style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/youthenteam/photos/a.303667970350561/388329211884436/?type=3&amp;theater">&gt;&gt;รายละเอียดการรับสมัคร&lt;&lt;</a></div> ]]>
ราคากลางก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - งานก่อสร้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263964 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263964 Fri, 16 Aug 2019 13:46:54 GMT โครงการแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263962 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263962 Fri, 16 Aug 2019 13:40:03 GMT ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263960 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263960 Fri, 16 Aug 2019 13:32:51 GMT แบบ ปร. 4 ปร. 5 และปร. 6 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263959 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263959 Fri, 16 Aug 2019 13:27:41 GMT โครงการแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263958 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263958 Fri, 16 Aug 2019 13:22:17 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์ รายงานสถานการณ์การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 90,950 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263957 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263957 Fri, 16 Aug 2019 13:21:31 GMT ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวรั้วกันกำแพงดินของอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263956 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263956 Fri, 16 Aug 2019 13:14:53 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวสมัครงาน) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263955 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263955 Thu, 15 Aug 2019 15:36:51 GMT จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263954 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263954 Thu, 15 Aug 2019 14:19:32 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิพม์หนังสือคู่มือหลักสูตรมาตรฐาน ทสมม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263953 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263953 Thu, 15 Aug 2019 14:18:47 GMT สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาผลตรวจประเมินสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263952 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263952 Wed, 14 Aug 2019 16:39:42 GMT สส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาผลตรวจประเมินสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่2/2562 เพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ระดับดีเยี่ยม (Gทอง) ระดับดีมาก ( Gเงิน) และระดับดี(Gทองแดง) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562&nbsp; ณ ห้องประชุมอินทนิล (301)&nbsp; อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง... ]]>
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263951 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263951 Wed, 14 Aug 2019 13:56:08 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย "๑ อปท. ๑ นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน" (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263950 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263950 Wed, 14 Aug 2019 13:04:43 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 19,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263949 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=263949 Wed, 14 Aug 2019 11:25:45 GMT