ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 11,200 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253795 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253795 Tue, 25 Jun 2019 16:19:21 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถในพื้นที่ โดดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253794 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253794 Tue, 25 Jun 2019 13:43:52 GMT กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253792 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=253792 Mon, 24 Jun 2019 16:18:47 GMT กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ติวเข้ม ชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ  ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>วันนี้ (24 มิถุนายน 2562) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลการสร้างแรงจูงใจชุมชนปลอดขยะ (</strong><strong>Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะและโรงเ... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 36,273 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243791 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243791 Fri, 21 Jun 2019 15:30:26 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,035.30 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243790 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243790 Fri, 21 Jun 2019 15:29:58 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดจ้างดำเนินการติดตามประเมินผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ในระดับพื้นที่ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243789 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243789 Fri, 21 Jun 2019 12:24:46 GMT ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข่าวสมัครงาน) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243788 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243788 Fri, 21 Jun 2019 08:41:36 GMT รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) และตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
<h2 style="text-align: center;">ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม <br />ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 <br />เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) และตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) <br />กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเก... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว วันดี ๆ ที่ไม่มีถุงพลาสติก...Good Day Say No Plastic Bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243787 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243787 Thu, 20 Jun 2019 16:42:07 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวนเงิน 9,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243786 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243786 Thu, 20 Jun 2019 15:27:26 GMT สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243785 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243785 Wed, 19 Jun 2019 13:09:37 GMT สส. เสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. กรุงเทพฯ ร่วมพัฒนากลไกขับเคลื่อนตรงบริบทของพื้นที่หวังเป็นกลไกและพลังสำคัญดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันนี้ (</strong><strong>19 มิ.ย. 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดการประชุมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร สา... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบบันทึกค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ (Billing System) ตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243784 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243784 Tue, 18 Jun 2019 16:26:07 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,800 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243783 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243783 Mon, 17 Jun 2019 15:46:34 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 89,987 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243781 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243781 Fri, 14 Jun 2019 16:23:15 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 76,629.80 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243780 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243780 Fri, 14 Jun 2019 16:22:38 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 8,560 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243779 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243779 Fri, 14 Jun 2019 16:22:01 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 16,050 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243778 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243778 Fri, 14 Jun 2019 16:21:09 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 194,526 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243777 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243777 Fri, 14 Jun 2019 16:20:26 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 13,200 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243776 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243776 Fri, 14 Jun 2019 16:19:18 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถยนต์เพื่อไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 คัน (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243773 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243773 Fri, 14 Jun 2019 13:39:58 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามประเมินผลโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี ปี 2" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243772 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243772 Fri, 14 Jun 2019 10:46:51 GMT