ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ บทความ : งานวิจัยระบุ 2015 – 2019 วิกฤตภัยพิบัติโลก น้ำแข็งละลาย – ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274255 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274255 Thu, 17 Oct 2019 13:04:02 GMT
<p><strong>งานวิจัยระบุ </strong><strong>2015 </strong><strong>&ndash;</strong><strong>&nbsp;2019&nbsp;</strong><strong>วิกฤตภัยพิบัติโลก น้ำแข็งละลาย </strong><strong>&ndash;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น</strong></p> <p>ที่ประชุม Climate Action Summit&nbsp;ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากรายงานหลาย&nbsp;ๆ ชิ้น โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของสภาพภูมิอากาศ และการแสดงแนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกหลัก&nbsp;ๆ ในชั้นบรรยากาศ &nbsp;แส... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 270,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274254 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274254 Thu, 17 Oct 2019 10:08:49 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 500,000 บาท (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274253 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274253 Thu, 17 Oct 2019 10:07:11 GMT อีก 76 วัน เตรียมถุงผ้าให้พร้อม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274252 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274252 Thu, 17 Oct 2019 08:48:17 GMT
]]>
ทส.จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274251 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274251 Wed, 16 Oct 2019 20:30:59 GMT ทส.จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม
<p><sup>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม &ldquo;ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม&rdquo; ในวันพุธที่ </sup><sup>16 ตุลาคม 2562 ณ กูร์เม่ต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ผู้บริโภค ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้... ]]>
ประกาศเลขที่ 1/2563 ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแ่วดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274250 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274250 Wed, 16 Oct 2019 14:21:06 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว ๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274249 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274249 Wed, 16 Oct 2019 10:51:21 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮว ๓๑๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274248 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274248 Wed, 16 Oct 2019 10:49:59 GMT ราคากลาง จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274246 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274246 Wed, 16 Oct 2019 10:29:23 GMT ประกาศเลขที่ 2/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้นและอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274245 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274245 Wed, 16 Oct 2019 10:28:19 GMT ประกาศเลขที่ 1/2563 ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274244 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274244 Wed, 16 Oct 2019 10:26:28 GMT ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศความคุมความชื้นฯ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274241 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274241 Tue, 15 Oct 2019 16:50:18 GMT ราคากลาง จ้างบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274240 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274240 Tue, 15 Oct 2019 16:49:22 GMT รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน IATSS Forum รุ่นที่ 63,64 (รอบที่สอง) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274236 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274236 Tue, 15 Oct 2019 11:11:52 GMT เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 8 รายการ ) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274235 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274235 Tue, 15 Oct 2019 09:53:19 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพานไทมิ่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ ๔๐๔๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274234 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274234 Tue, 15 Oct 2019 09:45:38 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๑กฎ ๑๒๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274231 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274231 Tue, 15 Oct 2019 09:23:55 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274230 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274230 Tue, 15 Oct 2019 09:22:49 GMT อีก 78 วัน เตรียมถุงผ้าให้พร้อม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274228 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274228 Tue, 15 Oct 2019 08:20:23 GMT
]]>
ทส.ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274225 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=274225 Sun, 13 Oct 2019 13:30:50 GMT ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) กรุงเทพมหานคร จัดแสดงชุดนิทรรศการ &ldquo;สายน้ำแห่งความห่วงใย สู่ไทยทั่วหล้า&rdquo; ประกอบด้วย นิทรรศการโครงการอันเ... ]]>