ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ ประกาศร่าง TOR จัดจ้างงานชุมนุมโรงเรียนเครือข่ายลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243591 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243591 Fri, 19 Apr 2019 07:59:09 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์และอุปกรณ์ประกอบเครื่องพิมพ์) จำนวน 130 รายการ (9 กลุ่ม) โดยวิธีคัดเลือก (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243584 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243584 Thu, 18 Apr 2019 14:51:04 GMT ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำของรางวัล ทสม และเครือข่าย ทสม ดีเด่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243583 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243583 Thu, 18 Apr 2019 11:12:32 GMT สส.มอบเงินบริจาคให้สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243582 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243582 Thu, 18 Apr 2019 11:10:44 GMT สส.มอบเงินบริจาคให้สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเงินบริจาคให้สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบเงิน จำนวน 250,800 บาท ให้กับ คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจการของ... ]]>
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) ครั้งที่ ๓ (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243575 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243575 Wed, 10 Apr 2019 17:02:18 GMT เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถราชการ) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243572 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243572 Wed, 10 Apr 2019 09:37:56 GMT ทส.จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2561 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243571 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243571 Tue, 09 Apr 2019 19:37:57 GMT ทส.จัดพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” และรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2561
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล &ldquo;เพชรจรัสแสง&rdquo; และรางวัล &ldquo;โล่เชิดชูเกียรติ&rdquo; ให้กับบุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... ]]>
สส. โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป (ข่าวภายใน) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243567 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243567 Tue, 09 Apr 2019 14:27:06 GMT
ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป ณ ลานตัวG ชั้น1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ]]>
ประกาศร่าง TOR จ้างจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243565 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243565 Fri, 05 Apr 2019 16:42:13 GMT สส. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243564 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243564 Fri, 05 Apr 2019 13:22:43 GMT
สส. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัย สามเณร จำนวน 17 รูป ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ณ ลานตัวG ชั้น1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ]]>
งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ปีที่ 27 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243562 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243562 Thu, 04 Apr 2019 21:05:53 GMT งานสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ปีที่ 27
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สักการะศาลพระภูมิ พร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายผ้าป่าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และเด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ พร้อมทั้งรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทย และ มูลนิธิบ้านนก... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและสร้างวินัยในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซำ้ได้ Reuseable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243561 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243561 Thu, 04 Apr 2019 11:22:24 GMT ประกาผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานสื่อสารคดีด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243556 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243556 Tue, 02 Apr 2019 17:21:30 GMT ประกาศเลขที่ 41/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243555 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243555 Tue, 02 Apr 2019 16:09:22 GMT สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243554 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243554 Tue, 02 Apr 2019 15:20:18 GMT สส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนไปปรับปรุงแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ในระยะต่อไป โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่&nbsp; กรมส่งเสริมคุณภ... ]]>
ประกาศแผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243553 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243553 Tue, 02 Apr 2019 08:06:37 GMT พิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243548 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243548 Fri, 29 Mar 2019 14:39:19 GMT วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ เลขานุการกรม เข้าร่วมรับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการดำเนินการโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาค... ]]>
ทส.รณรงค์โครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มอบถุงผ้าจำนวน 1,500 ใบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243546 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243546 Thu, 28 Mar 2019 15:55:05 GMT ทส.รณรงค์โครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก มอบถุงผ้าจำนวน 1,500 ใบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ในโครงการ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการมอบถุงผ้าให้ใส่ยากลับบ้าน โดยมี โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนมอบถุงผ้าจำนวน 1,500 ใบให้กับ ผศ.นพ.มนศักดิ์ โชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช โดยถุงผ้าที่นำมามอบให้ เป็นถุงผ้าที่ได้รับบริจาคจากห้างสรรพสินต้าเดอะมอลล์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.... ]]>
ทส.จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243545 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243545 Thu, 28 Mar 2019 15:53:15 GMT ทส.จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7)
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส. 7) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพ... ]]>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษากำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243544 http://deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=243544 Thu, 28 Mar 2019 15:18:05 GMT