หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,310 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals)

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals)
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 29/02/2559 12:37 น. จำนวนผู้เข้าชม 595 PRINT

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals)

ภายใต้โปรแกรม 10 YFP สาขาวิถีชีวิตและการศึกษาอย่างยั่งยืน

(Sustainable Lifestyles and Education Programme: SLE)

หัวข้อ “วิถีชีวิตที่ยั่งยืนแบบคาร์บอนต่ำ: แนวทางนวัตกรรมการขยายผลและการปลูกฝังการดำเนินงาน

(Low-Carbon Sustainable Lifestyle: scaling up and mainstreaming innovative approaches)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙


  ไฟล์แนบ
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (Call for Proposals)
วันที่ประกาศ : 29/02/2559 12:37 น.
ขนาด : 623.03 KB
TAG ที่เกี่ยวข้อง