หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,685 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57th & 58th

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57th & 58th
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 15/02/2559 14:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 5115 PRINT

ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57th & 58th

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57th & 58th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 57 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้


                   - ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี       - ทักษะภาษาอังกฤษดี

                   - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา)


ทั้งนี้ผู้สมัครต้องเขียนบทเรียงความภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้ 

1st Essay:

We are interested in how you deal with difficult challenges. Please outline one of the most difficult challenges that you have faced (either in your personal or professional life) and explain clearly how you approached it and what you learned from this experience (This should be written from your own perspective, rather than that of your group, company or country).

 

2nd Essay:

If you participated in the IATSS Forum program, how would you contribute to your community or your field when you returned to your country (taking into consideration the experience and knowledge you attained during your time at the IATSS Forum).

 

Requires format:

            1) One A4 page for each essay

            2) Within 500 words for each essay

            3) Typed in Microsoft Office Word

            4) Single-Spaced

            5) Font size: 11

            6) Font: Times New Roman

            7) Write the essays in English

 

 Note: If your essay is longer than ONE PAGE per each essay, it will not be evaluated.

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ใบสมัครตามไฟล์แนบ) 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. (02) 278-8400-19 ต่อ 1821 หรือ (02) 298-5646

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้องIATSS Forum 57th & 58th