หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,011 ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม Focus Group โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม Focus Group โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ประกาศ : 28/01/2559 13:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 556 PRINT

ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกท่าน

เข้าร่วมการประชุม Focus Group โครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้าง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2559

ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท แอนด์วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยรถบัสจะออกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น.  

TAG ที่เกี่ยวข้อง