หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,768 ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 04/01/2559 15:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 773 PRINT

ผอ.กสพ.นำคณะเจ้าหน้าที่ กสพ.ร่วมอวยพร รอง อสส. เสริมยศ สมมั่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายบรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมและผยแพร่ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรแก่ นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง