หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,315 ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาองค์การ คณะทำงาน PMQA และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การ

ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาองค์การ คณะทำงาน PMQA และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การ
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ประกาศ : 05/11/2558 14:31 น. จำนวนผู้เข้าชม 407 PRINT

ขอเชิญคณะทำงานพัฒนาองค์การ คณะทำงาน PMQA

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การ"

(ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2)

 ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ  ห้องประชุม 303 - 304 ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน เป็นวิทยากร

TAG ที่เกี่ยวข้อง