หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 828,270 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand IATSS Forum ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand IATSS Forum ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วันที่ประกาศ : 26/10/2558 11:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 841 PRINT

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand IATSS Forum ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 303-304 ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
pic1
TAG ที่เกี่ยวข้อง