หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,813 สารคดีผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)

สารคดีผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 21/10/2558 23:23 น. จำนวนผู้เข้าชม 804 PRINT

          สารคดีผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product)

>>> คลิกเพื่อชม <<<

         VDO นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การเรียนร­ู้ปี 2558 เพื่อเผยแพร่การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมท­ี่ดีในรูปแบบสารคดี เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแว­ดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตามได้จ­ริง


ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2298 5635
เว็บไซต์ bestpractice.deqp.go.th
อีเมล contact@deqp.mail.go.th
TAG ที่เกี่ยวข้อง