หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 801,241 การเปิดโครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การเปิดโครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ประกาศ : 19/10/2558 15:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 861 PRINT

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558  เวลา 13.30 น. บริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้ทำการเปิดโครงการศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอหลักการโครงการ และแนวทางการดำเนินกิจกรรม/โครงการ แก่ผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกรอบแนวทางดำเนินการของบริษัทที่ปรึกษา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง