หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,285 ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ประกาศ : 14/10/2558 10:34 น. จำนวนผู้เข้าชม 473 PRINT

ขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในวันศุกรืที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์
TAG ที่เกี่ยวข้อง