หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,742 แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน (FL) ฉบับที่ 2

แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน (FL) ฉบับที่ 2
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ประกาศ : 14/09/2558 09:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 599 PRINT
แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน (FL) ฉบับที่ 2 โดยอาจารย์กิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2558/PMQA-FL_V2-Dep.pdf
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง