หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 848,801 คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL version 2) : PMQA

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL version 2) : PMQA
หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ประกาศ : 14/09/2558 09:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 742 PRINT

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL version 2) : PMQA โดยสำนักงาน ก.พ.ร.
http://www.opdc.go.th/uploads/files/2558/Cer_FL2.0_120558.pdf
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง