หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 829,009 ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้มาร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558

ลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับผู้มาร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 12/06/2558 10:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 1250 PRINT
เนื่องจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีกำหนดจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2558 "7 Billion Dreams, One Planet, Consume with Care" หรือ "7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก"  ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้า สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

          โดยผู้เข้าร่วมงานนั้น สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามกลุ่มต่างๆดังนี้
1. หน่วยงานและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับ สสร.
   1.1 ผู้รับรางวัลสตรีดีเด่น
   1.2 ผู้รับโล่ Green Card
   1.3 ผู้รับรางวัลโรงแรม G ทอง
   1.4 ผู้รับโล่ G Upcycle
   1.5 ภาคเอกชน
2. ผู้รับใบประกาศ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 และ 2
3. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ ทส. + ทสจ. + สส.
4. ภาคีเครือข่ายห้างสรรพสินค้า ที่มาร่วม MOU 15 คน
5. สถาบันการศึกษา + ครู + นักเรียน (ไม่เกี่ยวกับวันที่ 14 มิ.ย. 58)
6. สื่อมวลชน
7. อปท. ในเขตปริมณฑล + กทม. 50 เขต
8. Walk In

TAG ที่เกี่ยวข้อง