หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 854,516 รมว.ทส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทส. ประจำปี 58

รมว.ทส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทส. ประจำปี 58
หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 18/05/2558 14:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 786 PRINT

รมว.ทส.เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทส. ประจำปี 58

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายเสริมยศ สมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม

 

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง