หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 828,242 คู่มือการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

คู่มือการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
หน่วยงาน : กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 09/04/2558 11:47 น. จำนวนผู้เข้าชม 1032 PRINT

คู่มือการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ใช้สำหรับเป็นคู่มือประกอบการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ ทสม. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ ทสม. และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง