หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,602 ประกาศเลขที่ 12 /2563 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเลขที่ 12 /2563 ประกวดราคาจ้างส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม วันที่ประกาศ : 27/11/2562 17:13 น. จำนวนผู้เข้าชม 53 PRINT
  ไฟล์แนบ
TAG ที่เกี่ยวข้อง