หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,603 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 12/11/2562 14:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 124 PRINT

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

🎉 🎉 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
โดย ผู้แทนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยเรื่อง circular living, บล็อกปูถนนรีไซเคิลโดย ผศ.ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ หลังคาจากกล่องนม โดย คุณสายชล สิทธิกุลวณิชย์ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานใน 4 พื้นที่ ได้แก่ วัดจากแดง (จีวรรีไซเคิล), ตลาดบางน้ำผึ้ง (การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต้นแบบแห่งความยั่งยืนในทุกมิติ) และ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)
🎯 เปิดรับสมัคร วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2562 สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์ www.deqp.go.th เลือกเมนู “บริการออนไลน์” และ “ระบบงานสัมมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม”
💥 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย💥
TAG ที่เกี่ยวข้อง