หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,633 รมว.ทส. นำทัพ ลง 3 จังหวัด ก่อนประชุม ครม.สัญจร ชวนประชาชนพกถุงผ้า เลิกใช้ถุงพลาสติก

รมว.ทส. นำทัพ ลง 3 จังหวัด ก่อนประชุม ครม.สัญจร ชวนประชาชนพกถุงผ้า เลิกใช้ถุงพลาสติก
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/11/2562 22:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 159 PRINT

รมว.ทส. นำทัพ ลง 3 จังหวัด ก่อนประชุม ครม.สัญจร  ชวนประชาชนพกถุงผ้า เลิกใช้ถุงพลาสติก

             นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) และการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 10 - 11 พ.ย.2562 ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 12 พ.ย. โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชน ทั้ง 3 จังหวัด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก, Everyday Say No to Plastic Bags” ร่วมด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชน นับถอยหลังเพียงแค่ 52 วัน ที่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเก็ต และห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศ ล่าสุด จำนวน 47 ราย จะพร้อมใจกันยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือถุงก๊อบแก๊บ ให้กับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทย ปรับเปลี่ยนชีวิตกันเล็กน้อย เมื่อออกจากบ้าน ไปจับจ่ายใช้สอย ให้พกถุงผ้าติดตัว ใช้ถุงผ้ากันให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้ขยะพลาสติกต้องเป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม และลูกหลานในอนาคต

              โดยช่วงเช้าของวันที่ 10 พ.ย. รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้รณรงค์แจกถุงผ้าให้กับพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดเทศบาลอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี และช่วงบ่าย ที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก ตลาดน้ำดั้งเดิมแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี และเป็นตลาดน้ำแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 150 ปี รองรับนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา ประมาณ 500 คน วันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ 1,000 คน มีปริมาณขยะ ประมาณ 4 พันลิตร ต่อวัน ซึ่ง ตลาดชุมชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ และเป็นแหล่งที่มาหลักของขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น โดยเฉพาะขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว พบว่ามีที่มาจากตลาดสด มากกว่าปีละ 18,000 ล้านใบ กำจัดและใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนาน ถึง 450 ปี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนสำคัญในการก่อมลพิษพลาสติกในทะเล และ ในวันที่ 11 พ.ย. จะเดินทางไปยัง            จ.กาญจนบุรี รณรงค์ร่วมกับร้านค้า บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณ  เนื่องจาก อุทยานแห่งชาติของไทย จะพบขยะ มากกว่า 1 พันตันในทุกปี แม้ว่า ในรอบปีที่ผ่านมา จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง          ได้มากกว่า 4 ล้านใบ แล้วก็ตาม แต่ยังคงต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสู่จุดหมาย ประเทศไทยปลอดพลาสติกใข้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี 2564

           ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก, Everyday Say No to Plastic Bags” มาอย่างต่อเนื่อง 8 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง ตลาดนัดสวนจตุจักร ตลาดน้ำวัดดอนหวาย จ.นครปฐม ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสม จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ศูนย์การค้าสยามพารากอน  ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และบริเวณย่านสีลม โดยจะรณรงค์เช่นนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันดีเดย์ งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วทั่วประเทศ 1 มกราคม ปีหน้า

pic1 pic2 pic3 pic4