หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,615 ทส.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ทส.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 01/11/2562 17:15 น. จำนวนผู้เข้าชม 89 PRINT

ทส.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้บริหาร กระทรวงฯและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธี ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

pic1 pic2 pic3 pic4