หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,609 ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร “พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน”

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร “พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน”
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 25/10/2562 13:32 น. จำนวนผู้เข้าชม 337 PRINT

ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร “พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
- ฟรีค่าลงทะเบียน
- สำหรับค่าที่พักให้ผู้อบรมสำรองห้องพักและชำระเงินเอง
- สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน รับสูงสุดถึง 200 ที่นั่ง
- ส่งแบบตอบรับถือเป็นการยืนยันเข้าอบรม
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครกรณีที่มีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดแล้ว
ท่านสามารถดูรายละเอียดของโครงการและกำหนดการการฝึกอบรมของหลักสูตร พร้อมกับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่

TAG ที่เกี่ยวข้อง