หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 853,610 ประชาสัมพันธ์ การอบรมการรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ

ประชาสัมพันธ์ การอบรมการรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ
หน่วยงาน : กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 25/10/2562 09:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 345 PRINT

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

TAG ที่เกี่ยวข้อง