หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 832,696 ทส.จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม

ทส.จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 16/10/2562 20:30 น. จำนวนผู้เข้าชม 134 PRINT

ทส.จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ กูร์เม่ต์ มาร์เก็ต ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ผู้บริโภค ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกหูหิ้วให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรม

pic1 pic2 pic3 pic4